ELICA & Pink Pelican & Община Силистра организират Фермерски базар

През 2018г. ELICA и Pink Pelican, съвместно с Община Силистра организираха първия Фермерски базар, на който производители от региона представиха пред гражданите продуктите си, като едновременно насърчаваха и дегустирането им. Сега, през септември 2019, двете фирми превръщат това събитие в традиция! Ако желаете да споделите хранителни изделия и напитки, които лично произвеждате на територията [...]